Từ Điển Giản/Hán Việt trên – Từ điển việt Trung Quốc

www.asinah.net là một trang web phi lợi nhuận, dành cho những ai yêu mến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi giới thiệu về các tỉnh, các khu tự trị hoặc các thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc. Những độc giả nào quan tâm đến việc dịch tiếng Trung Quốc, chúng tôi có từ điển Việt/Hán/Giản và Hán/Giản/Việt trực tuyến.

Từ Điển Giản/Hán Việt trên – Từ điển việt Trung Quốc

Từ Điển Giản / Hán Việt trên – Từ điển việt Trung Quốc

www.asinah.net là một trang web phi lợi nhuận, dành cho những ai yêu mến
Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi giới thiệu về các tỉnh, các khu tự trị hoặc các thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc. Những độc giả nào quan tâm đến việc dịch tiếng Trung Quốc, chúng tôi có từ điển Việt/Hán/Giản và Hán/Giản/Việt trực tuyến.

Từ Điển Giản/Hán Việt trên (中越词典)

Nhập Việt / Trung Quốc từ (中文/越南字):

Tìm kiếm (搜索)
như (同样地)
Phù hợp
.

 

đáp lại

Your email address will not be published.